menu

Wie wat en waarom?!

Met Hey Breda delen we het economisch beleid en de plannen van de Gemeente Breda en nodigen iedereen met ondernemende, inspirerende ideeën uit zich hierbij aan te sluiten. Kijk voor info over vestigen, regels, events op www.bredabusiness.nl

Download economische visie

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.

‘Hey Breda’, zo spreken we elkaar hartelijk en enthousiast aan in de stad. Met Hey Breda delen we ons economisch beleid en onze plannen en nodigen iedereen met ondernemende, inspirerende ideeën uit zich hierbij aan te sluiten. Om samen te werken aan onze ambitie: een ondernemender, verrassender en groener Breda waarin we via het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit de economie in de volle breedte versterken.

Kwaliteiten en uitdagingen

Breda is een stad met veel kwaliteiten. Mensen wonen en werken er graag. Niet gek, want Breda heeft een fijn woonklimaat met een mooie historische binnenstad, een gunstig vestigingsklimaat met goede internationale verbindingen en een divers en ondernemend bedrijfsleven. Ook studenten kiezen massaal voor Breda, met de beste hogescholen van Nederland en toonaangevende opleidingen. Een pool van kennis en talent waarover het Bredase bedrijfsleven kan beschikken.

Als Breda deze kwaliteiten met scherpe focus en samen met ondernemers, onderwijs en overheid inzet, kan de stad de toekomst aan. Want mondiaal tekenen zich grote veranderingen af: nieuwe technologieën, klimaat- en energievraagstukken, verschuiving van economische machten. Er zijn extra inspanningen nodig om onze economie, voor een groot deel bestaand uit traditioneel MKB, aan te passen aan de uitdagingen van het technologisch-digitale tijdperk zodat we ook in de toekomst een duurzame economische basis hebben met genoeg banen voor alle Bredanaars.

Economische visie, onze ambitie

In 2030 excelleert Breda als ‘internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit’. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden vormen een levendig en effectief ecosysteem waarin doelgericht wordt samengewerkt aan versterking van de economie en aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Zo wordt de economie in de breedte versterkt, nemen werkgelegenheid, inkomen en brede welvaart van Bredanaars toe en wordt de stad ondernemender, verrassender en groener.

Aanpak

De strategie om te werken aan deze ambitie bestaat uit drie onderdelen. Toegepaste innovatie -met een focus op technologie en creativiteit- als impuls om de Bredase economie meer dan toekomstproef te maken; een voorhoedespeler! Daarnaast gaan we het stedelijke én regionale ecosysteem voor ondernemers versterken, zodat zij met nog meer lef kunnen ondernemen. Tenslotte gaan we alle harde kwaliteiten van het vestigingsklimaat aanvullen met nog meer gastvrijheid, cultuur en beleving, om als verrassende stad talenten te binden en bedrijven en bezoekers aan te trekken. Het zijn niet zomaar ambities. Het zijn concrete plannen en activiteiten om Breda als grenzeloze, groene en gastvrije stad economisch te versterken. Overheid, Onderwijs en Ondernemers werken enthousiast en intensief samen aan een zonnige toekomst voor Breda, een prima voedingsbodem en thuisstad voor het bedrijfsleven.

‘HEY BREDA’ NODIGT IEDEREEN UIT AMBITIES VAN DE STAD WAAR TE MAKEN!

Op deze website vindt u langs programmalijnen en thema’s het ‘waarom, wat en hoe’ van de Bredase economische aanpak met linkjes naar actuele projecten. Ondernemersinformatie over vestigen, regels, evenementen en dergelijke zie www.bredabusiness.nl


‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.