menu

Het draait om toegepaste innovatie

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.

Aanpak 1

Ecosysteem technologie en creativiteit

Vernieuwing van de economie heeft de grootste kans van slagen in een divers ecosysteem; een netwerk waarin uiteenlopende partijen elkaar gemakkelijk weten te vinden en goed kunnen samenwerken. Breda maakt werk van het bij elkaar brengen van ondernemers, overheid, onderwijs en eindgebruikers over grenzen van vakgebieden en markten heen. Met innovatieprogramma’s en inspirerende events rondom (maatschappelijke) uitdagingen werken we aan een Bredaas ecosysteem waar voortdurend toekomstbestendige business uit voortkomt. Lees meer

Aanpak 2

Innovatieclusters en proeftuinen

Een belangrijk deel van de nieuwe Bredase economie vindt straks zijn oorsprong in clusters, proeftuinen en living labs. Wij helpen partijen bij elkaar te brengen rondom maatschappelijke vraagstukken als mobiliteit, zorg en duurzaamheid. Met behulp van nieuwe technologie en creatieve ideeën worden hier producten en diensten bedacht, getest en doorontwikkeld tot een schaalbare eindoplossing. De gemeente Breda past nieuwe technologie zelf actief toe in de aanpak digitalisering en smart city. Lees meer

Aanpak 3

Innovatie district

Innovaties en innovatieondersteuning moeten beter zichtbaar, vindbaar en bereikbaar worden voor ondernemers, studenten, experts en startups. Daarom stimuleert Breda openheid en onderscheidend vermogen van innovatieve en creatieve werklocaties, in de stad én de regio. Samen met de belangrijkste partijen uit het ecosysteem streven we naar de keuze voor één centrale hotspot waar het geheel samenkomt. Hier wordt ontwikkeld, getest en geëxposeerd en je vindt er inspiratie door events, ontmoetingen en samenwerking. Lees meer

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.