menu

Human Capital is ons kostbaarste bezit

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.

Aanpak 1

Inspelen op de human capital behoefte van bedrijfsleven

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid kunnen winst boeken door samen te werken op het gebied van personeelsvraag en -aanbod. De focus ligt op een samenhangende aanpak om personeelsinzet anders te organiseren, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, en met accent op ‘werkend leren’ te streven naar duurzame inzet. Met name het MKB geldt als ‘banenmotor’ en kan bij deze sociale innovatie steun in de rug gebruiken. Daarnaast stimuleren we dat voldoende studenten worden opgeleid in richtingen waar tekorten zijn, zoals techniek, zorg en logistiek. Lees meer

Aanpak 2

Scholing en leven lang ontwikkelen

Aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel, van profielen in het voortgezet onderwijs tot MBO, HBO en masterstudies. Daarnaast is het zaak voortdurend ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Door samenwerking binnen sectoren kunnen daarvoor innovatieve concepten worden ontwikkeld, vooral als daarbij creatieve en technologische ontwikkelingen benut worden. Maatschappelijke vraagstukken dragen via Urban Living Labs bij aan leven lang ontwikkelen. Zo is Breda partner in Logistics Community Brabant en CityDeal KennisMaken. Lees meer

Aanpak 3

Binden van talent

Met uitstekende opleidingen beschikt Breda over een grote talentenpool voor het bedrijfsleven. Voor afgestudeerden met een technologische of creatieve opleiding is wereldwijd belangstelling. Voor hen is zicht op een baan net zo belangrijk als betrokkenheid bij de stad om zich blijvend te vestigen. Door inzicht in opleidingen en talenten, netwerken, voorzieningen en internationale acquisitie er (deels) op af te stemmen slagen we erin deze toekomstige werkenden te binden. Lees meer

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.