menu

Fijne werklocaties zijn de motor van onze economie

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.

Aanpak 1

Realiseren nieuwe werklocaties

Ondernemers ruim baan bieden op eigentijdse werklocaties of het nu om bedrijventerreinen of kantoren gaat. Zo pakt Breda dit aan: bij uitbreiding en vervanging rekening houden met wensen van de markt en werklocaties integraal deel maken van stedelijke kwaliteit. Zoals in binnenstad en stationsomgeving waar het vestigingsmilieu aantrekkelijk is voor internationale bedrijven. Via regionale afstemming worden tientallen hectaren nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld. Bijvoorbeeld werklandschap Rithmeesterpark waar Breda ook anticipeert op de energietransitie. Lees meer

Aanpak 2

Toekomstbestendig maken bestaande werklocaties

Bereikbaar, ‘smart’, en duurzaam zijn leidende principes voor het realiseren van vitale en toekomstbestendige vestigingsmilieus. Daarom zet Breda in op gezamenlijk parkmanagement op bedrijventerreinen. Veel aandacht gaat uit naar verduurzaming. Naast energietransitie en circulaire economie krijgt ook goede landschappelijke inpassing van werklocaties prioriteit. Locaties die niet meer courant zijn krijgen mogelijk een andere bestemming. Ook het ontwikkelen van speciale locaties, bijvoorbeeld een campus of innovatiedistrict, staat hoog op de agenda. Lees meer

Aanpak 3

Aantrekkelijke vestigingsmilieus voor bedrijven uit de kenniseconomie en creatieve sector

Kennis en innovatie vragen om aantrekkelijke interactiemilieus waarbinnen vooral hoogopgeleide jongeren goed gedijen. Goede OV-verbindingen en een grootstedelijke omgeving maken hun wensenpakket compleet. Binnen Brabant zijn voldoende kwaliteiten aanwezig om vanuit één groot stedelijk netwerk en één grote arbeidsmarkt de nieuwe stedelijke (diensten)economie te faciliteren en er profijt van te hebben. Breda voegt ook internationale allure aan toe op locaties als Havenkwartier, CSM, Claudius Prinsenlaan, 5Tracks én De Koepel. Lees meer

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.