menu

We ondernemen met lef

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.

Aanpak 1

Ondersteuning van start en groei

Ondersteuning bij de start levert meer succes en meer banen op. Breda blijft daarom stevig inzetten op coachen en trainen van (reguliere) starters. Voor innovatieve startups is internationaal denken en handelen en toegang tot kapitaal essentieel. Een programma hiervoor bouwen we verder uit op regionale schaal. Voor hulp bij groei kunnen ondernemers een beroep doen op accountmanagers van de Gemeente Breda. Lees meer

Aanpak 2

Vernieuwing bestaand MKB

Bijna een derde van het MKB verwacht binnen 10 jaar het businessmodel op de schop te moeten nemen als gevolg van veranderingen qua duurzaamheid, energie of klimaat. Daarnaast zetten digitalisering, internationalisering, veranderende wensen van consumenten en nieuwe vormen van samenwerking bestaande bedrijfsprocessen onder druk. Breda stimuleert wisselwerking tussen sectoren, met name tussen technologie en creativiteit en MKB en brengt onderwijs, innovatieve koplopers en meer traditionele bedrijven bij elkaar. Lees meer

Aanpak 3

Dienstverlening gemeente

Breda streeft naar een voortdurende verbetering van de dienstverlening. We beschikken over een Ondernemersteam met accountmanagers die het bedrijfsleven bijstaan en met acquisiteurs die zich richten op nationale en internationale bedrijven die het profiel ‘internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit’ versterken. Implementatie van de Omgevingswet biedt kansen om vergunningverlening efficiënter te maken en ondernemers nog beter ruimte te bieden om te ondernemen. De website www.bredabusiness.nl biedt informatie over vestigen, regels, evenementen, ondernemersverhalen. Lees meer

‘Hey Breda’ nodigt iedereen uit ambities van de stad waar te maken.